Noc kostolov 2011

Fotogalérie a doteraz nezverejnené fotky z Noci kostolov 2011 nájdete na našom Facebooku « Noc kostolov Boleráz na Facebooku

CIMG0445_Boleraz.jpgP5279514.JPGP5279512.JPGP5249413_Klcovany.jpg

         Ako prebiehala prvá Noc kostolov 2011 v Boleráze

Podujatie, ktoré sa pred siedmimi rokmi začalo vo Viedni sa rozšírilo cez Česko aj na Slovensko. Noc kostolov chce pripomenúť, že kostol je tu naozaj pre každého. Chce priblížiť kresťanstvo širokej verejnosti ako živú, zaujímavú a modernú vieru. Do tohto projektu sa 27.5.2011 po prvý krát zapojila aj naša farnosť a tak sme mohli zažiť cirkev trochu inak. Noc kostolov v našom chráme sv. Michala Archanjela v Boleráze sa začala o 1800 hod. Program otvorili deti a birmovanci svojím hraným divadlom s názvom „Ježiš a deti“. Úlohu Pána Ježiša si zahral náš duchovný otec, čo dodalo predstaveniu potrebnú vážnosť. Deti hrali, spievali a tancovali s veľkou chuťou. Súčasťou tohto pôsobivého vystúpenia bolo aj bábkové divadielko stvárnené na motívy  bájky „O levovi a myške“, ktoré sa páčilo najmä najmenším divákom. Poučný a duchovne hodnotný scenár pripravila a predstavenie naštudovala Mgr. Júlia Porubčanová. O 1800 hod. sa rozozvučali zvony nášho kostola a ohlásili začiatok svätej omše, ktorú slúžil Vdp. Marián Vivodík. Po skončení svätej omše zahrala ľudová hudba Brezina pod vedením PhDr. Lenky Danišovej dve piesne s náboženskou tematikou. Ako prvá zaznela pieseň „Víno, víno“ a následne po nej zahrali a zaspievali pieseň s názvom „V Káni Galilejskej“. Táto pieseň pojednáva o prvom zázraku Ježiša Krista, ktorý urobil na svadbe v Káni Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Po autentickom vystúpení Breziny, asi o 1930 hod. nasledovala voľnejšia časť programu. Mnohým dobre padlo občerstvenie, ktoré bolo pripravené pred kostolom. V časovom úseku od 1945 do 2100 hod. si ľudia mohli pozrieť zvonicu a povalu, kde bola  malá výstavka detských prác. V priestore sanktuária návštevníci obdivovali liturgické predmety a v sakristii liturgické odevy. Pri kazateľnici bola ochutnávka omšového vína, ktorú mnohí naozaj ocenili. Súbežne s touto programovou ponukou prebiehali v zadnej časti kostola tvorivé dielne. Každý kto chcel mal možnosť pozrieť a vyskúšať si prácu s hlinou, drôtom, alebo maľbu na sklo či kamienky. Najväčší záujem bol zo strany detí. Niektorí vytrvalci zostali tejto tvorivej činnosti verní takmer do konca Noci kostolov. Atmosféru tejto duchovno – spoločenskej akcie určite ozvláštnila aj výstava výtvarných diel a výrobkov s kresťanskou tematikou. Výstava prezentovala výber z tvorby známeho grafika a nášho rodáka PaedDr. Jozefa Dusíka(grafika, kombinovaná technika) a jeho sestry PaedDr. Gabriely Hornáčkovej – Dusíkovej (kresba, pastel) ako aj maľované obrazy od rodáčky Mgr. Vilmy Holickej. Zúčastnení si mohli pozrieť maľbu na sklo a hodváb Mgr. Jany Mackovčínovej, plastiky z dreva v kombinácii s drôtom od Ivana Slezáka a figurálnu keramiku Zuzany Pinčekovej. Od 2100 - 2130 hod. prebiehala pútavá prezentácia. Vdp. Marián Vivodík zaujímavo priblížil históriu farského kostola sv. Michala Archanjela a filiálky Klčovany ako sakrálneho priestoru, ktorý je symbolom spoločenstva medzi Bohom a človekom. Po skončení prezentácie sa všetci prítomní započúvali do výberu piesní z repertoáru farského spevokolu pod vedením Mgr. Vladimíra Fandela. Spevokol zaspieval sedem piesní(Obete dnes Veľkonočnej, Pred tvárou anjelov; Bárka; Zvelebujte Pána; Aleluja; Mária, matka bolestná; Keď sa raz Pán;).Výkon spevokolu obecenstvo odmenilo hlasným potleskom po každej piesni. Po skončení koncertu ľudia dokonca povstali a tak im príjemne prekvapení speváci zaspievali malý prídavok v podobe piesne „Ty si najvyšší“. Vonku sa medzičasom zotmelo a  začala sa búrka. I keď určitá časť návštevníkov  odišla, kostol stále zostával prekvapivo obsadený. Bolo už po 2200 hod. keď sa prítmím kostola niesla modlitba slávnostného ruženca. Striedali sa recitované a spievané desiatky. Lepší zážitok z modlitby umocnila videoprojekcia jednotlivých zastavení doplnená hlbokými myšlienkami, ktoré prednášal náš duchovný otec .Krásnu atmosféru navodil spievanými desiatkami a peknou hrou na gitare Mgr. V. Fandel. Záverečnou bodkou za niekoľkohodinovým programom prvej Noci kostolov v Boleráze bolo požehnanie, ktoré náš duchovný otec udelil všetkým tým, čo vytrvali až do konca.
Záverom tohto článku chcem úprimne poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí na Noc kostolov prišli. Napočítali sme 269 návštev. V mene celej farskej rodiny úprimne ďakujem nášmu duchovnému otcovi Vdp. Mariánovi Vivodíkovi, za jeho účinkovanie v programe, ústretový prístup a ochotu smerom k účinkujúcim i zúčastneným. Ďalej chcem poďakovať ĽH Brezina, výtvarníkom, spevokolu, malým i mladým hercom, celému realizačnému tímu a všetkým ľudom, ktorí prispeli na občerstvenie alebo inak pomohli. My účínkujúci sme mali z Noci kostolov veľmi krásne pocity a hlboké zážitky, a tak pevne verím, že láska, ktorú sme od Pána dostali, sa nás všetkých dotkla. Ešte raz srdečná vďaka.
                                                                                        -ZP- / koordinátorka Noci kostolov 2011
/