O obci

Erb

Boleráz

Skutočná poloha obce Boleráz
Boleráz-Farský kostol sv. Michala Archanjela
Farský kostol sv. Michala Archanjela
 
 
Obec vstúpila do písomnej histórie v roku 1240, keď uhorský kráľ Belo IV daroval trnavským klariskám dôchodky Bolerázu. Osídlenie katastra je doložené archeologickými nálezmi z mladého paleolitu. Intenzita prítomnosti človeka v následných obdobiach bola taká významná, že časť neskorej doby kamennej právom nesie chronologický názov – Bolerázska skupina. V dobe bronzovej tu stálo výšinné opevnené hradisko. Artefakty dokumentujú prítomnosť človeka v staršej aj mladšej dobe železnej a tento región bol svedkom príchodu Slovanov a vzniku včasnofeudálneho Uhorského štátu.
Dnešná obec vznikla zlúčením obcí Boleráz a Klčovany v roku 1960. Ich stredom vedie historická Česká cesta spájajúca Budín s Prahou. Stavebnou dominantou Bolerázu je farský kostol sv. Michala Archanjela z roku 1787. Pred jeho stavbou tu zbúrali chrám, o ktorom sa v kanonickej vizitácii píše, že ho prvýkrát opravovali v roku 1080. V časti Klčovany veriacim slúži kostol Narodenia Panny Márie z roku 1836.
 
 
V obci sa v prvej polovici 18. stor. vytvorilo habánske džbánkárske stredisko. Posledným amprofórom bol Martin Kitta.
Počiatky miestnej továrenskej výroby siahajú do roku 1912 postavením liehovaru. Neskôr noví majitelia pretvorili budovu na výrobňu škrobu z divých gaštanov, r. 1943 sa zaviedla výroba pudingov. Od roku 1993 tu prevádzkuje firma Dr. Oetker spol. s r.o. Slovensko výrobná divízia Boleráz, ktorá je známa dominantným postavením na trhu dezertov a príbuzných výrobkov. Na potravinársku tradíciu nadväzuje aj firma Tate & Lyle. Je najväčším producentom natívneho škrobu a jeho derivátov.
Rodákom z obce je prof. Ing. Dr. Peter Danišovič, Dr.h.c. známy a úspešný staviteľ našich vodných diel. Svetlo dňa tu zazrela aj Dr. Ema Kahouncová, CSc. autorka úspešných národopisných monografií a jej brat doc. Dr. Karol Kahoun, CSc. Títo rodáci žijú v Bratislave.
 
Boleráz-Letisko
Letisko
 
 
V galérii rodákov nemožno nespomenúť akademického maliara a literáta Stana Dusíka žijúceho vo Florencii a jeho brata Jozefa, pedagóga a úspešného grafika, ktorý tvorí a žije v rodisku.
 
 
V katastri leží vodná nádrž s prevádzkovou hladinou 77 hektárov. Poskytuje rekreačné možnosti spojené s lovom rýb.
Na miestne spevné tradície korunované piesňou „Boleráz, Boleráz...“ úspešne nadväzuje detská ľudová hudba Brezinka. Pôsobí tu ľudová keramikárka Zuzana Pinčeková.
Obecný úrad vydal v roku 1996 monografiu Boleráz 1240 – 1995, ktorej autorom je Marián Babirát.
 
Boleráz-Folklórny súbor Brezinka
Folklórny súbor Brezinka

 

Poloha obce Boleráz

Dnešná obec Boleráz vznikla v roku 1960 spojením dvoch samostatných politických obcí Bolerázu a Klčovian. Jej chotár s rozlohou 2546 hektárov Od zlúčenia tvorí kataster Bolerázu (1818 ha) a Klčovian (728 ha). Rozprestiera sa na Trnavskej pahorkatine, 14 km severozápadne od okresného mesta Trnavy. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. Zemepisnú polohu geometrického stredu obce určujú súradnice: 48°28' severnej zemepisnej šírky a 17°30' východnej zemepisnej dĺžky od Greenwicha.

 

Dejiny Bolerázu

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 11. mája 1240. Uhorský kráľ Belo IV. vtedy daroval dôchodky Bolerázu trnavským františkánkam. Prvá pečať obce mala nad štítom stuhu s nápisom „Belarh“. V neskorogotickom štíte je hlava muža na tanieri (sv. Ján Krstiteľ), pod ňou nejasné písmená JOH a vedľa štítu písmená r a v. Dnešný erb obce: v hornej polovici zeleného štítu zlatostrieborné váhy, pod nimi zo špice štítu vyrastajúca strieborná klčovnica na zlatom porisku, prevlečená cez peň s koreňmi. Pri väčšom erbe je nositeľom štítu sv. Michal, ľavicou držiaci ľavý zlatý roh štítu, v pravici plamenný meč. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1787. Taktiež sem patrí kostol Narodenia Panny Márie z roku 1856. Nachádza sa v Klčovanoch, miestnej časti Bolerázu. Obec Klčovany bola pričlenená k Bolerázu v roku 1960.

Viac tu: www.boleraz.eu

 

Našu obec navštívili reportéri z Rádia Regina

10. jún 2012

Slovenský rozhlas

V apríli roku 2012 do našej obce zavítali reportéri Rádia Regina Bratislava. Relácia "Zvony nad krajinou" je zvukový miestopis Slovenska. Rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti.

Ako prvé navštívili Obecný Úrad v Boleráze, kde urobili rozhovor s pánom starostom - Ing. Pavlom Mackovčinom, presunuli sa aj do Základnej školy s Materskou školou v Boleráze, kde nahrali rozhovor s pani učiteľkou hudobnej výchovy - Mgr. Alenkou Mackovčínovou o histórii a vzniku piesni "Boleráz, Boleráz" porozprávali sa aj s pani riadtieľkou školy Mgr. Drahomírou Ostatníkovou a samozrejme aj s deťmi, ktoré sa z ich prítomnosti v škole veľmi tešili.

Redaktori Rádia Regina sa zaujímali aj o kultrúrne dianie v našej obci. Porozprávali sa s vedúcou Ľudovej hudby Brezina a Detskej ľudovej hudby Brezinka - PhDr. Lenkou Danišovou, Ľudovo výtvarného krúžku Maderánek - Boženkou Pobieckou a nezabudli si pripomenúť významných rodákov, akým bol Prof. Ing. Dr. techn. Peter Danišovič Dr.h.c. prezývaný ako "staviteľ storočia". Nakoniec navštívili aj ľudovú keramikárku z Boleráza Zuzanu Pinčekovú.

 Rádio Regina BA Pozývame Vás vypočuť si hodinovú reláciu "Zvony nad krajinou" o obci Boleráz.

« Celú reláciu "Zvony nad krajinou" o obci Boleráz si môžete stiahnuť  TU ! 

"Zvony nad krajinou" - Rádio Regina Bratislava /čas vysielania 10. jún 2012, 11:00 hod./