Náš tím

» Vdp. Marián Vivodík - správca farnosti Boleráz 

 

» Ondrej Pinček

» Zuzana Pinčeková

» Júlia Porubčanová

» Janka Mackovčínová

» Andrea Poliaková

» Gabriela Čavarová

» Diana Myšáková

» Samuel Izrael

» Janka Cintavá

» Juraj Gonšor

» Silvia Kráľovičová

» Mária Bělohoubková

» Daniela Cútová

» Miroslav Hurda

» Ladislav Imre

» Daniela Belicová