Informácie

Kompletnú fotogalériu z Noci kostolov 2012 v Boleráze nájdete na našej stránke na Facebooku.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na obrázok vľavo alebo « SEM !

 

Noc kostolov 2012 sa uskutoční 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie zvonov.

Noc kostolov je:

   - pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov

   - prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti

   - ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby 

   - znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí


« Mottom pre NOC KOSTOLOV na Slovensku v roku 2012 je:

"Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota."
(porovnaj 1 List Solúnčanom)


V roku 2012 sa do Noci kostolov okrem Trnavskej arcidiecézy zapájajú aj Nitrianska diecéza, Žilinská diecéza, Banskobystrická diecéza, Košická arcidiecéza, Spišská diecéza, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, Košická gréckokatolícka eparchia a Prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo.

Do príprav Noci kostolov sa zapájajú aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická metodistická cirkev, Evanjelická cirkev augsburgského vyznania, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Reformovaná kresťanská cirkev a bratská jednota baptistov.