Program « Noc kostolov v Boleráze « 1. jún 2012 / Piatok

 

» II.ročník Noci kostolov sa bude konať v našom farskom kostole sv. Michala Archanjela 1. júna 2012 / piatok od 18:00 do 24:00 hod. Jej mottom je parafrázovaný verš z Prvého listu Solúnčanom: „Všetci sme deti svetla. Nám nevládne Noc, ani temnota“.

Počas tejto Noci bude chrám sprístupnený pre všetky vekové kategórie. S radosťou privítame aj tých, ktorý kostol bežne nenavštevujú. Tohtoročná NK je výnimočná tým, že sa koná presne na Deň detí, a preto sme pre všetky deti pripravili rôzne zaujiímavé a tvorivé hry, trampolíny, papierový model nášho obnoveného kostolíka, ktorý si môžu poskladať. Pevne veríme, že aj pre dospelých bude program zaujímavý a obohacujúci, môžu sa zapojiť do chvál s našim farským spevokolom, pozrieť si prezentáciu o histórii a aktuálnej renovácii našich kostolov, zúčastniť sa na sv. omši, spoločne si zaspievať alebo vypočuť spievanú modlitbu sv. ruženca, pozrieť krátky pútavý film o človeku ktorý zvíťazil nad vlastným hendikepom a ochutnať omšové víno či ponúknuť sa pochúťkami od našich bolerázskych gazdiniek.

"Srdečne Vás všetkých pozývame a realizačný tím NK na čele s našim duchovným otcom sa teší na Vašu návštevu v piatok 1. júna 2012 v kostole sv. Michala Archanjela v Boleráze."

Program » Noc kostolov Boleráz -  1. júna 2012 v kostole Sv. Michala Archanjela

1750 – 1800 

Zvonenie zvonov

→ 10 minútové zvonenie ohlási začiatok NK 2012.

1800 – 1815 

Divadielko

→ Pod listom (inšpirácia z prírody).

1815 – 1830 

Deti spievajú Pánovi

→ Gospelové piesne.

1830 – 1915 

Detská svätá omša

→ Deti si posadajú v blízkosti obetného stola.

1915 – 1930

Biblický tanec

→ „Pridaj sa k nám“.

1930 – 2105 

Tvorivé spoločenstvo –

aktivity pre rodiny s deťmi, mládež i dospelých

→  Vyskúšajme si  prácu s drôtom, s korálkami, točenie na hrnčiarskom kruhu a postavme si papierový model nášho kostola.

»  občerstvenie pochúťkami našich gazdiniek

»  prehliadka veže a zvonice kostola

»  výstava bohoslužobných rúch a predmetov

»  ochutnávka omšového vína

»  hry a trampolíny pre deti pred kostolom

2105 – 2130

Film

→ „Cirkus motýľ “.

2130 – 2200 

Chváľme „PÁNA“

→ Chvály vedie duchovný otec a účinkuje farský spevokol.

2200 – 2300 

Naše kostoly včera a dnes

→ Obzretie sa do minulosti nášho farského kostola a filiálky Klčovany (prezentácia doplnená výkladom). Priblíženie aktuálnej renovácie našich chrámov fotkami.

2300 – 2355 

Spievaná modlitba sv. ruženca

→ Rozjímanie nad tajomstvami doplnené premietaním na projektore.

2355 – 0000

Záverečné požehnanie

→ Požehnanie veriacim a ukončenie NK 2012.

» Toto je oficiálny program Noci kostolov 2012 v Boleráze.