Mgr. Júlia Porubčanová

Mgr. Júlia Porubčanová
vedúca dramatickej tvorby na NK