Mgr. Jana Mackovčínová

Mgr. Jana Mackovčínová sa venuje rôznym výtvarným technikám: maľba, kresba, maľovanie na sklo, maľovanie na hodváb. V jej amatérskej tvorbe sa odzrkadľujú reálne i abstraktné motívy, ornamentálne motívy, časté sú ponášky na diela Gustava Klinta a Alfonza Muchu.