Ciele

Priblíženie kresťanstva
Kresťanstvo je veľmi bohaté a pestré na kultúrne i duchovné hodnoty. Projekt „Noc kostolov“ chce ponúknuť tieto hodnoty nenúteným spôsobom všetkým ľuďom. Zmyslom podujatia je, aby sa každý účastník obohatil o pozitívnu skúsenosť spojenú s kresťanstvom a Cirkvou.

Priestor na stretnutie
Kresťanstvo je náboženstvo vzťahov. Aj preto chce projekt „Noc kostolov“ vytvoriť priestor na stretnutie v atmosfére, ktorú „Noc kostolov“ vytvára. Návštevníci majú možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostredníctvom rozhovoru, hudby, umenia či zážitku.

Otvorenosť
Kresťanstvo pozýva k sebe všetkých, projekt „Noc kostolov“ je určený pre čo najširšiu verejnosť, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, reč či vierovyznanie. Kultúrne pozadie programu, sprístupnenie bežne neprístupných miest a atmosféra noci môžu byť pre všetkých dobrou motiváciou zúčastniť sa.

Spoločenský a kultúrny dosah
Kresťanstvo sa výrazným spôsobom podieľa na spoločenskom a kultúrnom živote našej spoločnosti. Projekt „Noc kostolov“ chce prezentovať nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy kostolov, ale aj iné kultúrne dimenzie kresťanstva, ktoré majú celospoločenský dosah.

Pokračovanie noci
Kresťanstvo je náboženstvo ponúk, ktoré k sebe neustále pozýva všetkých ľudí. Podujatie „Noc kostolov“ chce odhaliť všetkým zúčastneným ďalšie ponuky, nechce byť len jednorazovým podujatím. Atmosféra a program podujatia môže účastníkov vtiahnuť do ďalších rôznych aktivít vo farnosti počas roka.