Vizuálny štýl Noci kostolov je spoločný

24.04.2012 11:50

Noc kostolov má mnohé ciele, jedným z nich je aj spájať. Potvrdzuje sa to aj pri vizuálnom štýle, ktorý je už druhým rokom spoločný pre tri susediace krajiny: Rakúsko, Českú republiku a Slovensko. V týchto troch stredoeurópskych krajinách sa bude Noc kostolov konať 1. júna 2012 od 18. hodiny, krajiny sa zjednotia nielen v podobe otvorených kostolov, ale aj pod spoločnou grafikou.

Jej autorkou je rakúska grafička Vera Rieder. Mottom vizuálneho štýlu je každý rok iný biblický verš, ktorý odkazuje práve na noc alebo je slovo noc jeho súčasťou. Tohto roku je to verš z 1. listu Solúnčanom: "Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota." (Porov. 1Sol 5,5). Duchovný garant podujatia, trnavský arcibiskup Róbert Bezák, si všimol na tomto motte dve veci: "Krásne sa tu prelínajú dva motívy kresťanstva. Prvým je detstvo, ktoré je charakteristické nevinnosťou i otvorenosťou a priamosťou, tiež oddanosťou a dôverou. Deťmi sme i vďaka znovuzrodeniu v krste. Druhým silným motívom je svetlo, ktorým je náš Pán Ježiš Kristus, v ktorom niet nijakej tmy. A On nás pozýva k tomu, slovami svätého Pavla v Liste Solúnčanom, aby sme my sami boli tým pravým svetlom."

Prihlásené kostoly bude vďaka tejto grafike jednoduché rozoznať - budú označené visiacimi bannermi z veže a pred vstupom do kostola. Organizátori a dobrovoľníci nájdu grafiku voľne dostupnú aj na webstránke podujatia v sekcii Materiály.

Noc kostolov plynule nadväzuje na Medzinárodný deň detí. Organizátori v jednotlivých prihlásených kostoloch preto organizujú program tak, aby si v ňom našli svoj priestor aj rodiny s deťmi.

Pozrite si aj: Vizuál Noci kostolov 2012 v Boleráze