Vizuálny štýl Noci kostolov 2011

01.05.2011 20:00

Predstavujeme vizuálny štýl Noci kostolov pre rok 2011, ktorý je spoločný pre tri európske krajiny - Rakúsko, Českú republiku a Slovensko - v ktorých sa Noc kostolov bude konať v piatok 27. Mája 2011.

Autorkou vizuálneho štýlu je rakúska grafička Vera Rieder a jeho súčasťou je biblický verš 77,7 z knihy Žalmov: "Rozjímam vo svojom srdci noc čo noc, premýšľam a v duchu sa pýtam."

Noc kostolov - Boleráz

Lange Nacht der Kirchen - Rakousko

 Noc kostelů - Česká republika

Noc kostolov - Slovenská republika