Prvá Noc kostolov v Boleráze je za nami

30.05.2011 23:23

Naša prvá Noc kostolov je za nami. To aká bola, neprináleží hodnotiť nám organizátorom, i keď musím priznať, že zatiaľ máme samé pozitívne ohlasy, čo nás všetkých z organizačného tímu naozaj úprimne teší. Hodnotiť toto podujatie prináleží Vám milí farníci. Preto budeme radi, ak nám napíšete, čo sa Vám páčilo ale aj to, čo by ste do budúcna vylepšili. Budeme vďační za každý postreh, radu či nápad. Záleží nám na Vašich názoroch, aby sme o rok mohli zopakovať to, čo sa Vám páčilo, prípadne sa vyvarovať chýb. Teraz by som chcela využiť možnosť aj touto cestou sa naozaj zo srdca poďakovať všetkým, ktorý na Noc kostolov prišli. Napočítali sme 269 návštev, ďakujeme. Mali sme radosť z každého návštevníka, či už to boli mladé rodiny s deťmi, alebo starší ľudia. V tomto podujatí predsa išlo o prehĺbenie vzťahov medzi nami samými a hlavne vzťahu k nášmu nebeskému otcovi, v dome ktorého sme sa stretli.

V mene celej farskej rodiny úprimne ďakujem nášmu duchovnému otcovi Vdp. Mariánovi Vivodíkovi, za jeho účinkovanie v programe, ústretový prístup a ochotu smerom k účinkujúcim i zúčastneným. Ďalej chcem poďakovať ĽH Brezina, výtvarníkom, spevokolu, malým i mladým hercom, celému realizačnému tímu a všetkým ľudom, ktorý prispeli na občerstvenie alebo inak pomohli. My účínkujúci sme mali z Noci kostolov veľmi krásne pocity a hlboké zážitky, a tak pevne verím, že láska, ktorú sme od Pána dostali, sa nás všetkých dotkla. Ešte raz srdečná vďaka. 

Zuzana Pinčeková /koordinátorka Noci kostolov 2011/