Noc kostolov v roku 2013 ako spomienková aktivita

22.03.2013 20:00

V rokoch 2011 a 2012 sa Noc kostolov konala aj na Slovensku – v roku 2011 sa zapojilo 82 kostolov na území Trnavskej arcidiecézy a ďalších 14 v iných diecézach, v roku 2012 sa zapojilo 186 kostolov na území celého Slovenska. Boli medzi nimi aj chrámy a modlitebne ďalších cirkví: Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Cirkvi bratskej.

V tomto roku Noc kostolov oficiálne na Slovensku nemá garanta a preto sa nekoná ani v našej obci.

/ Organizátori Noci kostolov v Boleráze /