Noc kostolov 2012 vo farnosti Boleráz

15.07.2012 09:40

Podujatie, ktoré sa snaží pripomenúť, že kostol je tu pre každého, sa stáva aj na Slovensku tradíciou – v kostole Sv. Michala Archanjela sme netradičnú atmosféru kresťanstva zažili 1.6.2012, keď bol náš chrám sprístupnený pre všetky vekové kategórie. S radosťou sme privítali aj tých, ktorí kostol bežne nenavštevujú.

Noc kostolov v Boleráze bola výnimočná - konala sa presne na Deň detí. Najmä pre ne sme pripravili zaujímavé a tvorivé hry, trampolíny a tiež malý darček - papierový model nášho obnoveného kostolíka, ktorý si mohli vlastnoručne poskladať.

Pevne veríme, že aj pre dospelých bol program zaujímavý a obohacujúci - mohli sa zapojiť do chvál s našim farským spevokolom, pozrieť si prezentáciu

o histórii a aktuálnej renovácii našich chrámov v Boleráze a Klčovanoch, zúčastniť sa na sv. omši, spoločne si zaspievať alebo vypočuť spievanú modlitbu sv. ruženca, pozrieť krátky pútavý film o človeku, ktorý zvíťazil nad vlastným hendikepom, obzrieť výstavu bohoslužobných predmetov, ochutnať omšové víno a ponúknuť sa pochúťkami od našich bolerázskych gazdiniek.

  

 

Úprimne chcem poďakovať všetkým zúčastneným (tento rok nás bolo okolo 350), nášmu duchovnému otcovi Vdp. Mariánovi Vivodíkovi, pani kostolníčkam, ktoré obetavo pomáhali pri prípravách, výtvarníkom, speváčkam, farskému spevokolu, bolerázskym gazdinkám, ktoré nám bohatým občerstvením spríjemnili tento večer. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Všetci účinkujúci mali z Noci kostolov hlboké zážitky a radosť, že svoj voľný čas mohli venovať dobrej veci a priblížiť krásu kresťanstva a cirkvi v našej obci. Veríme, že toto spojenie s Pánom Bohom prostredníctvom Noci kostolov Vám ponúkneme opäť na budúci rok.

- Ondrej Pinček -